Najczęściej zadawane pytania w konkursie "Inicjatywy Po Stronie Natury"

Co to jest konkurs “Inicjatywy Po Stronie Natury” i jakie są jego cele?

“Inicjatywy Po Stronie Natury” to konkurs grantowy na projekty, które kształtują świadomość ekologiczną wśród społeczeństwa i zwracają uwagę na kwestie związane z naturą. Poszukujemy i wspieramy twórców, którzy dbają o środowisko naturalne. Celem konkursu jest wyłonienie inicjatyw popularyzujących ochronę i dbałość o przyrodę. Konkurs pozwala zaktywizować mieszkańców Polski do realizowania działań na rzecz natury. Dzięki niemu poszczególne podmioty mogą pozyskać środki finansowe na realizację zaprezentowanych przez siebie ekoinicjatyw. Najciekawsze projekty proekologiczne otrzymają dofinansowanie.  “Inicjatywy PSN” realizowane są w ramach 10. edycji programu “Po Stronie Natury”. Pierwszy raz w historii twórcy będą zgłaszać swoje pomysły aż w pięciu kategoriach.

Jaki jest temat tegorocznej edycji konkursu “Inicjatywy Po Stronie Natury”?

Tematem tegorocznej edycji konkursu “Inicjatywy Po Stronie Natury” jest „poWTÓRNE życie”. Odnosi się do problemów związanych z gospodarką odpadami oraz poszukiwania ciekawych rozwiązań, jak sobie z nimi radzić. Celem jest zwrócenie uwagi, że recykling to nie tylko sortowanie odpadów, lecz także szansa na ich poWTÓRNE wykorzystanie. To nowe gałęzie gospodarki, energia, rzemiosło, sztuka, technologia i wiele innych, nieodkrytych jeszcze zastosowań – wszystko zależy od kreatywności i niestandardowego spojrzenia.

Poprzez “Inicjatywy” chcemy kształtować postawy proekologiczne ze szczególnym naciskiem na odpowiednią gospodarkę odpadami. Recykling jest wyrazem dbałości o naturę, a produkty, takie jak PET nie są odpadami a cennymi surowcami, którym można dać drugie życie, jako rPET (PET pochodzący z recyklingu, ang: recycled PET) w formie kolejnej butelki, pojemnika na żywność czy polaru.

Jakie są etapy i terminy obowiązujące w konkursie?

Konkurs prowadzony będzie w pięciu etapach:

 • ETAP I – zgłaszanie wniosków grantowych: od 12 marca (godz. 12:00) do 4 maja 2018 r. (godz. 16:00)
 • ETAP II – selekcja wniosków i wybór przez jury nagrodzonych projektów: od 4 maja do 30 maja 2018 r.
 • ETAP III – ogłoszenie wyników: 30 maja 2018 r.
 • ETAP IV – prezentacja zwycięzców i ich pomysłów na Festiwalu Wachlarz: 16 czerwca 2018 r.
 • ETAP V – realizacja zwycięskich projektów ze wsparciem mentorów: do 20 sierpnia 2018 r.
 • ETAP VI – rozliczenie grantu i ewaluacja: złożenie do 10 września 2018 r. sprawozdania z wykorzystania grantu.
Jak można wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować projekt zgodny tematycznie z jedną z pięciu kategorii oraz z tematem bieżącej edycji, którym jest ”poWTÓRNE życie” stworzyć jego koncepcję, plan działań i budżet. Następnie wypełnić wniosek z opisem projektu i aplikować przez stronę internetową. Aplikacja odbywa się  wyłącznie na stronie konkursu inicjatywy.postronienatury.pl.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Pomysły na proekologiczne rozwiązania mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje studenckie, stowarzyszenia studenckie, studenckie koła naukowe, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie, zawodowe, technika) oraz organizacje społeczne, w tym pożytku publicznego, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie poprzez kompletne wypełnienie wniosku za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie konkursowej pod adresem inicjatywy.postronienatury.pl do 26 kwietnia 2018 r.

Jakie są kategorie konkursowe, w których można zgłaszać swoje projekty?

Kategoria 1: PROJEKT WIDEO  

Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:

 • wizualne przedstawienie troski o naturę i środowisko naturalne,
 • wizualne ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie tych dotyczących gospodarki odpadami, oraz zaproponowanie ich rozwiązań,
 • przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury i powtórnym wykorzystaniem surowców,
 • filmowe ukazanie zalet odpowiedniej gospodarki odpadami, przeprowadzania recyklingu czy też powtórnego wykorzystania surowców,
 • wizualne przedstawienie powtórnego wykorzystania produktów,
 • wizualnie pokazanie innowacyjnej inicjatywy ekologicznej, nawiązującej do tematu edycji.

 

Kategoria dedykowana jest: YouTuberom, studentom szkół filmowych, dziennikarzom, dokumentalistom oraz innym twórcom form audiowizualnych, a także amatorom i osobom, które po prostu lubią kręcić filmy. Projekt powinien nawiązywać do tematu edycji, którym jest ”poWTÓRNE życie”.  Grant oferuje wsparcie jednego filmu lub cyklu kilku krótkich form.

W projekcie wyłonionych będzie dwóch zwycięzców, z których każdy otrzyma grant wysokości 25 000 zł. Zwycięzcy będą tworzyć film/filmy ze wsparciem merytorycznym mentora.

Kategoria 2: PROJEKT FOTOGRAFICZNY

Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:

 • fotograficzne przedstawienie troski o naturę i środowisko naturalne,
 • fotograficzne ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska, oraz zaproponowanie ich rozwiązań,
 • przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury,
 • stworzenie fotoreportażu, składającego się z kilku do kilkunastu zdjęć, fotograficzne ukazanie plusów odpowiedniej gospodarki odpadami, przeprowadzania recyklingu czy powtórnego wykorzystania surowców,
 • fotograficzne przedstawienie powtórnego wykorzystania produktów,
 • fotograficzne pokazanie innowacyjnej inicjatywy ekologicznej, nawiązującej do tematu edycji.

 

Kategoria dedykowana jest fotoreporterom, fotografom, amatorom fotografii oraz wszystkim osobom, które interesują się fotografią, lubią robić zdjęcia i mają pomysł na stworzenie z nich spójnej historii (fotoreportażu). Projekt powinien nawiązywać do tematu edycji, którym jest ”poWTÓRNE życie”.

W tej kategorii wyłoniony będzie jeden zwycięzca, który otrzyma grant na realizację projektu wysokości 25 000 zł. Zwycięzca będzie tworzyć swój fotoreportaż ze wsparciem merytorycznym mentora.

Kategoria 3: STUDENCKI PROJEKT BADAWCZY

Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:

 • przedstawienie troski o naturę i środowisko naturalne,
 • ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie tych dotyczących gospodarki odpadami,  oraz zaproponowanie ich rozwiązań,
 • przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury i powtórnym wykorzystaniem surowców,
 • ukazanie walorów odpowiedniej gospodarki odpadami, przeprowadzania recyklingu czy powtórnego wykorzystania surowców,
 • wizualne przedstawienie powtórnego wykorzystania produktów,
 • wizualnie pokazanie innowacyjnej inicjatywy ekologicznej nawiązującej do tematu edycji.

 

Projekt badawczy jest metodą nauczania, polegająca na zaangażowaniu studentów w grupowe rozwiązywanie rzeczywistego problemu w celu zdobycia przez nich wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania określonych postaw. Jest to zaplanowane działanie, mające na celu rozwiązanie problemu występującego w realnym świecie. Projekt powinien posiadać elementy innowacyjne, tzn. że nie może być to projekt rozwiązania, które już powstało, co nie oznacza, że nie można powtórzyć jakichś elementów. Powinien również nawiązywać do tematu edycji, którym jest ”poWTÓRNE życie”.

Kategoria dedykowana jest studentom, członkom organizacji studenckich, studenckim kołom naukowym oraz nieformalnym grupom, których wszyscy członkowie powinni być studentami. Grupa wnioskująca o grant w ramach projektu studenckiego może składać się maksymalnie z 10 osób.

W tej kategorii wyłoniony będzie jeden zwycięzca, który otrzyma grant w wysokości 15 000 zł. Zwycięzca będzie tworzyć swój projekt ze wsparciem merytorycznym mentora.

Kategoria 4: PROJEKT REPORTERSKI

Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:

 • ukazanie problemów w zakresie ochrony środowiska, szczególnie tych dotyczących gospodarki odpadami, i dbania o naturę oraz zaproponowanie rozwiązań,
 • przedstawienie historii związanej z poszanowaniem natury i powtórnym wykorzystaniem surowców,
 • rozpoczęcie debaty publicznej na tematy związane z naturą, ochroną środowiska czy odpowiednią gospodarką odpadami,
 • przedstawienie w reportażu powtórnego wykorzystania produktów,
 • pokazanie w reportażu innowacyjnej inicjatywy ekologicznej, nawiązującej do tematu edycji.

 

Kategoria dedykowana jest reporterom, dziennikarzom, aktywistom i innym twórcom. Projekt powinien nawiązywać do tematu edycji, którym jest ”poWTÓRNE życie”. W tej kategorii wyłoniony będzie jeden zwycięzca, który otrzyma grant wysokości 20 000 zł. Zwycięzca będzie tworzyć swój reportaż ze wsparciem merytorycznym mentora.

Kategoria 5: PROJEKT EKOINNOWACJA

Projekt powinien realizować przynajmniej jeden z poniższych celów:

 • stworzenie instalacji, urządzenia, rozwiązania lub działania edukacyjnego, które ma pozytywny wpływ na środowisko czy pokazuje powtórne wykorzystanie przedmiotów,
 • zaproponowanie praktycznego działania proekologicznego, które możemy wdrożyć,
 • przedstawienie koncepcji na warsztaty lub program edukacyjny poświęcony ochronie środowiska, a szczególnie odpowiedniej gospodarce odpadami czy powtórnemu wykorzystaniu surowców,
 • przygotowanie instalacji artystycznej przedstawiającej troskę o naturę i środowisko naturalne lub ukazującą problemy w zakresie środowiska,
 • przedstawienie innego rozwiązania do zastosowania w przestrzeni miejskiej, nawiązującego do tematu edycji.

 

Kategoria dedykowana jest artystom, środowiskom organizacji pozarządowych, szkołom, przedszkolom i wszelkim osobom indywidualnym, które chcą zmienić coś w swojej okolicy. Projekt powinien mieć pozytywny wpływ na środowisko, zmieniać przestrzeń czy wzbogacać okolice i nawiązywać do tematu edycji, którym jest ”poWTÓRNE życie”. W tej kategorii wyłonimy dwóch zwycięzców, z których każdy otrzyma grant wysokości 20 000 zł i będzie tworzyć swój projekt ze wsparciem merytorycznym mentora.

Czy konkurs organizowany jest po raz pierwszy?

To już 8. edycja konkursu. Ma on swoją wieloletnią tradycję i stanowi element programu “Po Stronie Natury”.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w bieżącej edycji konkursu?

Zmianie uległa nazwa, koncepcja konkursu, liczba kategorii konkursowych oraz to, że po raz pierwszy mogą w nim wystartować osoby fizyczne. Nowa formuła konkursu zakłada wsparcie twórców i kreatywnych osób, którym środowisko naturalne nie jest obojętne. W ramach konkursu “Inicjatywy Po Stronie Natury” dofinansujemy pięć typów projektów: wideo, fotograficzny, studencki projekt badawczy, reporterski, ekoinnowacja. Konkurs polega na wyłonieniu 7 grantobiorców przez jury. Zwycięzcom zostaną przyznane granty na realizację ich projektu. Twórcy zwycięskich projektów będą je realizować pod okiem mentora (każdy twórca ma jednego mentora), od których dostaną wsparcie merytoryczne i z którym będą się komunikować w trakcie realizacji swojego projektu. Łączna wartość grantów to 150 000 zł.

Jakie były dotychczasowe osiągnięcia konkursowe?

Podczas siedmiu poprzednich edycji konkursu o dofinansowanie starało się ponad 1000 placówek i instytucji. Środki na realizację inicjatyw otrzymało 115 lokalnych projektów ekologicznych, natomiast zaangażowanych w realizację poszczególnych projektów było ponad 580 instytucji. Dzięki nim w Polsce powstały m.in. ścieżki edukacyjne, inwestycje na rzecz ochrony zagrożonych gatunków, a także przeprowadzono szereg warsztatów ekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kto jest organizatorem konkursu grantowego “Inicjatywy Po Stronie Natury”?

Organizatorem Głównym konkursu i fundatorem grantów jest Żywiec – Zdrój S.A. Natomiast bezpośrednim Organizatorem konkursu jest Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o.

Dlaczego konkurs nie jest już prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia lub agencję Horeca?

Program organizowany jest od 9 lat. W tym czasie wielokrotnie zmieniały się współpracujące podmioty, a ich liczba wciąż rośnie. Konkurs, w tym roku pod nazwą „Inicjatywy Po Stronie Natury”, ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa i jest skierowany do osób, które chcą działać na rzecz natury. To jeden z największych realizowanych w Polsce programów, wspierających osoby twórcze. Poprzez konkurs chcemy wyłonić najciekawsze inicjatywy, popularyzujące ochronę i dbałość o przyrodę w kontekście recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego. Dlatego zachęcamy wszystkich, którym troska o przyrodę nie jest obojętna do przesyłania swoich pomysłów, w tym także influencerów, twórców, dziennikarzy, reporterów. Organizacja Outriders to grupa doświadczonych reporterów, grafików, koderów i redaktorów, którzy wierzą, że nowoczesne dziennikarstwo to misja i warsztat połączone z multimedialną formą i narzędziami. Dlatego właśnie zostali partnerem tegorocznej edycji konkursu – jako grupa specjalistów, wiedzą, jak ukazać globalny problem w przystępny, acz innowacyjny sposób, są bardzo ważnym wsparcie i źródłem wiedzy. Ich zróżnicowane doświadczenie jest też istotne z uwagi na fakt, że pomysły można zgłaszać w różnych kategoriach: projekt wideo, projekt fotograficzny, studencki projekt badawczy, projekt reporterski oraz projekt ekoinnowacja. Każdy format wymaga szczególnego doświadczenia. Niezależnie od tego doceniamy ogromny wkład i dotychczasowe zaangażowanie poprzednich partnerów. Wspólnie edukowaliśmy na temat ekologii i kształtowaliśmy proekologiczne postawy Polaków i jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie, energię i merytoryczny wkład Fundacji Nasza Ziemia w program “Po Stronie Natury”.

W jaki sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu?

W bieżącej edycji konkursu jury, w którego skład wejdzie 9 jurorów, po obradach i głosowaniu, wybierze 7 wniosków, które otrzymają dofinansowanie. Wybór projektów zostanie dokonany do 30 maja 2018 r.

Ile wniosków zostanie nagrodzonych w bieżącej edycji konkursu?

Dofinansowanie otrzyma 7 wniosków.

Jaka jest kwota dofinansowania przewidzianego w ramach konkursu?

Dofinansowanie pojedynczego projektu, o jakie można się ubiegać, wynosi:

 1. W kategorii 1 – projekt wideo: 25 tysięcy złotych (zwyciężą dwa projekty),
 2. W kategorii 2 – projekt fotograficzny: 25 tysięcy złotych,
 3. W kategorii 3 – studencki projekt badawczy: 15 tysięcy złotych,
 4. W kategorii 4 – projekt reporterski: 20 tysięcy złotych,
 5. W kategorii 5 – projekt ekoinnowacja: 20 tysięcy złotych (zwyciężą dwa projekty).

Łączna pula środków to  150 tysięcy złotych.

Kto wchodzi w skład jury konkursu?

Zgłoszenia konkursowe oceniać będzie jury, w skład którego wchodzi 9 osób: 8 jurorów konkursu “Inicjatywy Po Stronie Natury” oraz przedstawiciel Żywiec – Zdrój S.A., inicjatora i Organizatora Głównego programu ,,Po Stronie Natury”. Będą to: Kamil Bałuk, Anna Śmigulec, Konrad Kruczkowski, Arlena Witt, Wojciech Grzędziński, Marcin Suder, Tomasz Błuszkowski, Beata Biel oraz Magdalena Konowrocka.

Kim jest Grupa Doradców?

Grupa Doradców ocenia projekty konkursowe pod względem merytorycznym. Znajdują się tam osoby, które mają szeroką wiedzą w zakresie ochrony środowiska, ekologii
i gospodarki odpadami. Będą to przedstawiciele Organizatora Głównego programu ,,Po Stronie Natury” oraz konkursu – firmy Żywiec Zdrój – oraz partnerów: Lasów Państwowych, Fundacji Ekologicznej Arka, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Organizacji Odzysku – REKOPOL, w następującym składzie:

 • Żywiec Zdrój – Magdalena Konowrocka, Sustainability Manager, oraz Grzegorz Bobek, Nature Specialist.
 • Lasy Państwowe – Maciej Pawłowski – RDLP w Warszawie, Olga Buczyńska – CILP.
 • PTTK – Jerzy Kapłon, Skarbnik PTTK, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie.
 • Fundacja Ekologiczna Arka – Wojciech Owczarz, Prezes.

Organizacja Odzysku REKOPOL – Michał Mikołajski, Prezes.

Kim są mentorzy i jaka jest ich rola?

Mentorzy będą wspierać osoby, których projekty wygrały konkurs grantowy “Inicjatywy Po Stronie Natury”. Każdy ze zwycięzców będzie realizował swój projekt przy współpracy z jednym mentorem, który zapewnia konsultacje tematu, wsparcie merytoryczne i warsztatowe. Mentorami będą: Paulina Mikuła, Bartek Sabela, Karol Paciorek, Joanna Mrówka i Szymon Hanczar.

Kiedy powinny zostać zrealizowane nagrodzone projekty?

Projekty, które zwyciężą w konkursie, powinny zostać zrealizowane do 20 sierpnia 2018 r.

Do kiedy powinny zostać rozliczone zrealizowane projekty?

Rozliczenie zrealizowanych projektów powinno nastąpić w terminie do 10 września  2018 r. Osoby fizyczne oryginały dokumentów potwierdzających wydatki powinny przesłać do 14 września 2018 r.  na adres Organizatora: Outriders Spółka not-for-profit Sp. z o.o., ul. Tomasza Nocznickiego 23/69, 01-948 Warszawa.

Jakie koszty mogą być sfinansowane z grantu?

Koszty sfinansowane z grantu muszą być uzasadnione realnymi potrzebami projektu. Dodatkowo, pomysły zgłaszane do konkursu grantowego muszą być zgodne z prawem, nie mogą dotyczyć działań wspierających działalność partii politycznych, związków wyznaniowych oraz organizacji popularyzujących treści rasistowskie lub nieprzestrzegających praw człowieka.

Czy mój czas i moje umiejętności mogą być wynagradzane?

Tak, wynagrodzenie może być częścią budżetu, jeżeli jest uzasadnione. Na przykład, jeśli w związku z realizacją projektu autor rezygnuje z pracy i nie pobiera w tym czasie żadnego innego wynagrodzenia. Wynagrodzenie w projekcie nie może przekroczyć jednak 40 proc. całego budżetu.

Czy mogę dokonywać zmian w kosztorysie po podpisaniu umowy grantowej?

Zmiany w budżecie można wprowadzać przed podpisaniem umowy grantowej. Po jej podpisaniu można dokonywać zmian tylko w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.

W jaki sposób mogę rozliczyć się z wykorzystania grantu?

Rozliczenie polega na złożeniu w odpowiednim terminie (do 10 września 2018 r.) sprawozdania z wykorzystania grantu, zawierającego sprawozdanie rachunkowe oraz merytoryczne z realizacji projektu. W sprawozdaniu należy wskazać, które koszty zostały sfinansowane z grantu.

Prawidłowe złożenie sprawozdania polega na przesłaniu go za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: [email protected], w tytule wskazując: „Rozliczenie Grantu Inicjatywy Po Stronie Natury Edycja 2018”. W przypadku sprawozdania wysłanego drogą elektroniczną, datą i godziną złożenia go jest data i godzina wysłania maila.

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu, na który został przyznany grant, powinny być wystawiane na beneficjenta.

Do sprawozdania złożonego drogą elektroniczną należy dołączyć skany wszystkich dokumentów księgowych dotyczących projektu, odpowiednio opisanych i zawierających informację o źródle finansowania. Istnieje obowiązek dosłania za pośrednictwem poczty tradycyjnej oryginałów wszystkich dokumentów w terminie wskazanym w umowie do dnia 14 września 2018 r.

W sprawozdaniu z realizacji projektu należy umieścić zdjęcia, ew. skany publikacji prasowych lub inne materiały dotyczące realizacji projektu.

Kto płaci podatek od grantów – beneficjent czy organizator?

Rozliczenie pod względem podatkowym środków przyznanych w ramach grantu beneficjentowi:

 1. w całości obciąża beneficjenta będącego osobą prawną,
 2. spoczywa na organizatorze w przypadku grantu przekazanego beneficjentowi będącego osobą fizyczną.
Czy złożony wniosek może być przeze mnie uzupełniony lub zmieniony przed datą zakończenia naboru?

Wniosek wysłany za pomocą formularza nie może być edytowany, zmieniony, nie można go także uzupełniać.

W ilu kategoriach jedna osoba może zgłosić pomysł/pomysły?

Jedna osoba może zgłosić projekt w jednej, dwóch, trzech, czterech lub pięciu kategoriach. W każdej kategorii może to być jednak tylko jeden projekt.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami!

 

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”. Czy zgadzają się Państwo na zainstalowanie plików cookies?
Nie zgadzam się i w programie służącym do obsługi internetu, chcę zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Aplikuj